ALTRADE s.r.o. | Banská Bystrica - Ponúkame náhradné dielov pre snowboardy: Račne, Protišmykové samolepiace podložky, Ozubené gumy, Ochranné kryty, brzdičky, spony, závlačky, skipasy, skipassy. Vhodné pre ski servisy a požičovne lyží a snowboardov. Doplnky na odev a batohy, popruhy, závlačky, cvoky, ...

Úvod » Obchodné podnienky

Ako nakupovať - Obchodné podmienky

Ako nakupovať

Prečítajte si, prosím, naše obchodné podmienky a zopár tipov, ako správne objednávať. Prajem radosť z nakupovania! Všetky ceny na stránke sú uvedené vrátane DPH.

Pár tipov, ako správne objednať a nakúpiť. 

1. Tovar je zaradený do kategórií. Ich členenie nájdete na ľavom okraji stránky. Položku, ktorú by ste radi kúpili, vložíte do svojho nákupného košíka jednoduchým kliknutím na tlačítko Vložiť do košíka. Ak je produkt vypredaný, do košíka sa vložiť nedá. Údaj o dostupnosti produktu je len INFORMATÍVNY. 

2. Obsah svojho košíka môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na tlačítko Môj košík v ľavom hornom rohu. 

3. Potom, ako skompletizujete obsah svojho košíka, treba ešte zadať svoje kontakté údaje. Registrovaným zákazníkom sa údaje automaticky doplnia. Pre všetkých nakupujúcich platí: Prosím, dávajte pozor pri objednávaní na správnosť vašich kontaktných údajov! * Ak od nás obratom NEdostanete mail obsahujúci vašu objednávku (t.j. automatické potvrdenie prijatia objednávky), ozvite sa nám na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

4. Objednávky spracúvame v poradí, v akom prišli, resp.v akom boli uhradené. Tovar sami neuhrádzajte, počkajte, kým Vám E-mailom zašleme údaje k platbe. Ak sa vo vašom objednávkovom liste nachádzajú aj položky, ktoré práve nie sú dostupné a nievieme vám ich dodať, zašleme vám balíček bez nich, alebo po dohode s vami nájdeme nejakú alternatívu. Odoslaním balíčka považujeme vašu objednávku za uzavretú. Nedodané položky dodatočne nezasielame (ak sa nedohodneme inak), môžete si ich objednať niekedy v budúcnosti. 

5. Pri kompletizácii vašej objednávky sa vygeneruje suma, ktorá obsahuje len objednané tovary, neobsahuje balné ani poštovné. Poštovné a balné vám pripočítame až po vychystaní a odvážení balíčka, pretože poštovné účtujeme presne podľa váhy vášho balíčka. Snažíme sa pre Vás poštovné minimalizovať. 

6. Aj technika niekedy zlyhá. Prosíme Vás, aby ste sa nám ozvali, ak do 5 pracovných dní od nás nedostanete odpoveď, či už ide o objednávku, alebo dopyt. 

7. Každému zákazníkovi zasielame e-mailom avízo o odoslaní balíčka, aby s ním počítal. 

8. V prípade otázok ohľadne vašej objednávky uvádzajte v komunikácii s nami vždy číslo objednávky (VS). 

Obchodné podmienky 

1. Vymedzenie pojmov a všeobecné ustanovenia 

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.altrade.sk je 

Alena Kmeťová, Adresa: Rakytovská cesta 13, Banská Bystrica, Slovakia, 974 05
(ďalej len „predávajúci“

1.2. Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom web-stránky www.altrade.sk odošle elektronický objednávkový formulár (ďalej len „kupujúci“). 

1.3. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom tretej osoby, ktorou je Slovenská pošta alebo, po dohode so zákazníkom, kuriérska spoločnosť (ďalej len „doručovateľ“). 

2. Objednanie tovaru 

2.1. Tovar si kupujúci objednáva prostredníctvom elektronickej objednávky nachádzajúcej sa na www.altrade.sk

2.2. Odoslaním elektronickej objednávky sa táto stáva záväznou pre obe strany. Kupujúci sa zaväzuje pravdivo a úplne vyplniť všetky údaje požadované pri registrácii alebo vyplnení objednávky, ináč objednávka nie je platná. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci svoj súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho. Všetky ceny na portáli www.altrade.sk sú uvedené s DPH. 

3. Platba za tovar, poštovné a balné 

3.1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za ním objednaný tovar vopred na účet predávajúceho, a to formou bankového prevodu. Údaje k platbe zašle predávajúci ihneď po skompletizovaní objednávky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri objednávke tovaru. Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť úhradu do 5 pracovných dní odo dňa odoslania údajov k platbe, ak sa s predávajúcim písomne, t.j. e-mailom, nedohodnú inak. V opačnom prípade má predávajúci právo stornovať objednávku a zrušiť rezerváciu na objednaný tovar. 

3.2. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť na platbe za tovar formou dobierky. 

3.3. Predávajúci má právo odmietnuť zaslať tovar kupujúcemu na dobierku v prípade, ak už v minulosti neprevzal zásielku poslanú na dobierku. Predávajúci má právo odmietnuť zaslať tovar na dobierku aj novému a/alebo neregistrovanému zákazníkovi. V týchto prípadoch má predávajúci právo požadovať od zákazníka platbu vopred. Zároveň má predávajúci právo zverejniť meno „nespoľahlivého“ kupujúceho na portáli www.altrade.sk v tzv. čiernej listine. 

3.4. Predávajúci účtuje poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty (alebo kuriérskej spoločnosti, ak si zaslanie týmto spôsobom želá zákazník). V zmysle zákona o DPH je predávajúci povinný účtovať k poštovnému 20% DPH. Presnú výšku poštovného je možné určiť až po zabalení a odvážení tovaru. 

3.5. O označení zásielky za krehkú a o jej poistení rozhoduje predávajúci. O zaslaní zásielky ako doporučený list alebo balík rozhoduje predávajúci. 

3.6. Cenník Slovenskej pošty nájdete TU. 

3.7. Ak zákazník z akýchkoľvek dôvodov neprevezme zásielku, je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady, ktoré mu vznikli z tohto titulu, ako aj poštovné za opakované doručenie zásielky. 

4. Dodanie tovaru 

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie odovzdanie zásielky doručovateľovi. 

4.2. Objednávky tovaru s platbou vopred sú vybavované prednostne. V prípade platby vopred je objednávka spracovaná bez overovania ihneď a objednaný tovar odoslaný po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. 

4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu do 14 dní na adresu, ktorú kupujúci uvedie pri registrácii resp. pri vyplnení objednávky. O odoslaní zásielky obdrží kupujúci e-mailom oznámenie. 

4.4. V prípade, ak predávajúci nemôže tovar z technických alebo iných dôvodov dodať v stanovenej lehote, bude o tom kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom a dohodnú sa na ďalšom postupe. Nedodanie tovaru do 21 dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy, ak sa nedohodli inak. Predávajúci sa zaväzuje v takom prípade do 5 pracovných dní vrátiť došlé platby za nerealizovateľné dodávky kupujúcemu na účet, ktorý kupujúci písomne uvedie. 

4.5. Každú objednávku tovaru na dobierku si pred odoslaním predávajúci môže telefonicky preveriť u kupujúceho. 

5. Zodpovednosť za tovar, vrátenie tovaru a reklamácie 

5.1. Predávajúci nesie zodpovednosť za kvalitu tovaru, ktorý posiela prostredníctvom doručovateľa kupujúcemu. 

5.2. V prípade, že kupujúcemu bol dodaný poškodený tovar (nevzťahuje sa na poškodenia vzniknuté počas prepravy), má právo na jeho výmenu a ak výmena nie je možná, na vrátenie kúpnej ceny za daný tovar. Kupujúci pošle poškodený tovar ako balík 2.triedy (nie na dobierku) prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho a po prehodnotení reklamácie bude kupujúcemu zaslaný nový tovar. Reklamácie sa nevzťahujú na poškodenia vzniknuté neadekvátnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho alebo používaním na iný účel, než na čo je predmet určený. 

5.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie zásielky, ani za stratu či poškodenie tovaru počas prepravy v dôsledku neadekvátneho zaobchádzania zo strany doručovateľa. Predávajúci sa zaväzuje zabaliť tovar tak, aby bol počas prepravy chránený proti poškodeniu (za predpokladu dodržania pravidiel zaobchádzania so zásielkami zo strany doručovateľa). V prípade poškodenia alebo straty zásielky uplatňuje kupujúci reklamáciu priamo u doručovateľa. 

5.4. Kupujúci má právo do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky vrátiť tovar predávajúcemu bez udania dôvodu. V tomto prípade je kupujúci povinný svoj zámer oznámiť predávajúcemu e-mailom. Následne kupujúci pošle tovar ako balík (nie na dobierku) na adresu predávajúceho, a to na vlastné náklady. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave a nepoškodenom obale. Pri dodržaní týchto podmienok predávajúci do 3 pracovných dní vráti kupujúcemu cenu tovaru zníženú o náklady preukázateľne spojené s realizáciou objednávky. 

6. Záverečné ustanovenie 

6.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

6.2. Vzájomný zmluvný vzťah je možné meniť len po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. 

7. Ochrana osobných údajov 

Prevádzkovateľ internetového obchodu altrade.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov". 

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému doručovateľovi za účelom doručenia zásielky. 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 5. októbra 2011.